Aparatul de specialitate al primarului

DEMNITARI

FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Compartiment agricol şi fond funciar

Compartiment financiar-contabil, impozite şi taxe locale

Compartiment stare civilă, asistenţă socială şi autoritate tutelară

FUNCȚII CONTRACTUALE

Compartiment gospodărire – Administrativ

ÎNAPOI