Centru operativ

PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN CENTRUL OPERATIV PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA  ÎN CENTRUL OPERATIV TELEFON LOCUL DE MUNCĂ
1 PRIMĂRIA
2 PRIMĂRIA
3 PRIMĂRIA
4 PRIMĂRIA
4 PRIMĂRIA
5 PRIMĂRIA
6 PRIMĂRIA