Comisii de specialitate

COMISIILE DE SPECIALITATE ALECONSILIULUI LOCAL PODGORIA 2016-2020

Comisia pentru agricultura, amenajarea teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism:

Mavrodin Elena 

Iacob Ana – Viorica

Cercheaza Vasilica

Iorga Damian

Gheorghe Aurelian – Emil

Comisia  pentru  activitati  economico-  financiare,muncă şi  protectie sociala, juridica si de disciplina:

Leica Petrica

Stefan Gabriela

Mihai Costin

Milea Neculai

Gheorghe Aurelian –Emil

Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, culte, protectie copii, tineret si sport:

Ionita Laurentiu Catalin

Pricopi Ionel

Putrezeanu Ciprian Adrian

Ciui Cosmin Marius

Stefan Gabriela