Comitet local

PERSOANELE CARE FAC PARTE DIN COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

Nr. crt.NUMELE ŞI PRENUMELEFUNCŢIA  ÎN COMITETUL LOCALTELEFONLOCUL DE MUNCĂ
1